Convocatòria de procés de selecció pel sistema de concurs-oposició per a la provisió de llocs de treball de metges/esses

| Treballa amb nosaltres

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf anuncia la convocatòria del procés de selecció pel sistema de concurs-oposició per a la provisió d'11 llocs de treball de metges/esses, en règim de contractació laboral fixa i a jornada completa (oferta pública d'ocupació per l'estabilització de l'ocupació temporal 2021) i 35 llocs de treball de metges/esses, en règim de contractació laboral fixa i a jornada completa (oferta pública d'ocupació 2021). 

Període de presentació de candidatures i documentació: 30 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i documentació: convocatories@csapg.cat