Llistats provisionals de puntuació de les convocatòries d’oferta pública de portalliteres

| Treballa amb nosaltres

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf publiquem els llistats provisionals de puntuació de les convocatòries d'oferta pública per a la provisió de llocs de treball de portalliteres.

Consulta els llistats en els següents enllaços: 

Les persones aspirants disposaran de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà a la data de publicació de l'esmentada llista, per a la presentació d'al·legacions.

Els aspirants que vulguin fer al·legacions, hauran d'enviar mail al correu convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat.