Llistat provisional d’admesos/exclosos de la convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de 8 llocs de treball de Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

| Treballa amb nosaltres

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf publica el llistat provisional d'admesos/exclosos de la convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de 8 llocs de treball de Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear.

Llistat provisional admesos/exclosos: Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

Els candidats/es exclosos/es disposaran de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la data de publicació de l'esmentada llista, per a l'esmena i presentació de possibles al·legacions. La manca d'esmena dins el termini i en la forma escaient donarà lloc a l'exclusió definitiva de l'aspirant.

El període d'al·legacions és fins el 7 de novembre.