Concurs de mèrits per a la provisió de 8 llocs de treball de Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

| CSAPG

El Consorci Sanitari Alt Penedès - Garraf ha obert el concurs de mèrits per a la provisió de 8 llocs de treball de Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic i medicina nuclear , en règim de contractació laboral fixa (oferta pública d'ocupació per l'estabilització de l'ocupació temporal 2021).

Consultar la convocatòria

Període de presentació de candidatures i documentació: 30 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci.

Mitjà de presentación de la sol·licitud i la documentació: convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat