Concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball de portalliteres en règim de contractació laboral fixa

| Treballa amb nosaltres

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf ha obert el concurs de mèrits per a la provisió de 13 llocs de treball de portalliteres en règim de contractació laboral fixa (oferta pública d'ocupació per l'estabilització de l'ocupació temporal 2021) i de 7 llocs de treball de portalliteres en règim de contractació laboral fixa (oferta pública d'ocupació 2021).

Consulta les convocatòries amb les bases i els formularis d'inscripció:

Període de presentació de candidatures i documentació: 30 dies naturals, comptats a partir del dia següent a la publicació del present anunci.

Mitjà de presentació de la sol·licitud i la documentació: convocatories@csapg.cat