Atenció al pacient ostomitzat

La consulta d’infermeria experta en ostomies de l’Hospital Residència Sant Camil existeix amb l’objectiu de proporcionar al pacient portador d’una ostomia una atenció integral i personalitzada prèvia i posterior a la intervenció quirúrgica.

Objectiu principal

Empoderar al pacient ostomitzat per ser autònom en la cura de la seva ostomia i garantir una bona qualitat de vida.

Intervenció a:

Pacient intervingut per patologia de colon que precisi d'una ostomia.

Procés

Derivació des del Servei de Cirurgia o d’Urologia per pacient tributari o ja portador d'ostomia.

Visita pre-quirúrgica fast-track de colon del pacient tributari d'ostomia (1-2 setmanes prèvies a la intervenció):

 • Presa de contacte amb l’estomaterapeuta.
 • Entrevista pre-quirúrgica:
  • Recollida dades del pacient
  • PES,TALLA,IMC
  • Formulari MUST
  • Inici educació sanitària sobre ser portador d'una ostomia
  • Marcatge estoma
  • Entrega tríptic Cirurgia colorectal
  • Entrega maletí amb material d'ostomia

Seguiment post-operatori immediat (màxim 2 dies després de la intervenció):

 • Valoració ostomia.
 • Educació segon dia postoperatori amb cuidador principal (reforç per autocura i consells alimentaris).
 • Pauta de cura amb imatge adjunta a estació clínica a curs clínic.
 • Proporcionar material adient per properes cures.
 • Valoració i planificació segons necessitats del pacient d'hores a invertir en educació.
 • Citació a la setmana de l'alta per seguiment juntament amb telèfon de contacte.

Seguiment post-alta (màxim 1 setmana post alta):

 • Valoració ostomia.
 • Cura conjunta amb el pacient.
 • Reforç sobre conceptes d'autocura i consells alimentaris.
 • Si hi ha primeres complicacions, reprogramar setmanalment fins la resolució.
 • Seguiment segons necessitats del pacient un cop aconseguit objectiu d'autonomia per la cura.
 • Educació asa eferent previ reconstrucció trànsit intestinal.
 • Irrigacions per colostomia.
← Torna a serveis

Eva Perona Pagán
Infermera estomaterapeuta
673 22 85 56
93 896 00 25 Ext. 43559

Equip d’infermeria d’hospitalització