Unitat de Cures Pal·liatives

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf compta amb una Unitat de Cures Pal·liatives, ubicada a l’Hospital Residència Sant Camil. Oferim una atenció integral al pacient que té una malaltia avançada i terminal, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida, donant suport també als seus familiars.

La Unitat està formada per un equip multidisciplinari de medicina, infermeria, treball social i psicologia, que contemplen l’atenció en diferents nivells assistencials.