Espai Fundació "la Caixa"

Atenció integral a persones amb malalties avançades

L’Espai Fundació “la Caixa” és un equipament ubicat a l’Hospital Residència Sant Camil, que es va posar en marxa l’any 2009 amb la col·laboració de l’Obra Social “la Caixa”, i que està destinat a ser un espai d’atenció terapèutica i un punt de trobada entre pacients i familiars, on es realitzin diferents activitats que contribueixin a la millora de la qualitat de vida de persones amb malalties avançades.

L’objectiu d’aquest equipament és humanitzar l'entorn hospitalari creant un espai estèticament acollidor i emocionalment contenidor des d'una perspectiva salutogènica del final de la vida.