Urgències

El Servei d’Urgències s’encarrega de valorar a tots aquells pacient que requereixen una atenció immediata per posteriorment diagnosticar-los, tractar-los i valorar-los, decidint quin és el destí més adient, ja sigui ingrés hospitalari o alta a domicili.

S’atenen diferents processos de salut de causa diversa i gravetat variable.

Cartera de serveis

 • Classificació o triatge que permet assignar prioritat d’atenció i recurs adequat a cada pacient
 • Atenció a la urgència vital
 • Atenció a la patologia urgent, menys urgent i no urgent mèdica, quirúrgica, traumatològica i pediàtrica
 • Realització de tècniques diagnòstiques i terapèutiques
 • Realització d’intervencions menors que no requereixen quiròfan
 • Observació clínica

Proves i intervencions

 • Anàlisi de sang, orina i mostres biològiques.
 • Radiografies, TC i ecografia clínica i radiològica.
 • Sutures, drenatges, col·locació de catèters, reduccions i fixacions de fractures, embenats i guixos, cures de ferides, cardioversions elèctriques, ventilació mecànica no invasiva.

Proves i intervencions

 • Anàlisi de sang, orina i mostres biològiques.
 • Radiografies i ecografies.
 • Sutures, drenatges, col·locació de catèters, reduccions i fixacions de fractures, embenats i guixos, cures de ferides.

Proves i intervencions

 • Anàlisi de sang, orina i mostres biològiques.
 • Radiografies, TC i ecografia clínica i radiològica.
 • Sutures, drenatges, col·locació de catèters, reduccions i fixacions de fractures, embenats i guixos, cures de ferides, cardioversions elèctriques, ventilació mecànica no invasiva.
← Torna a serveis

Equip

Cap de Servei Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
Dr. Francesc Chavalés

Cap de servei Hospital Residència Sant Camil i Hospital Sant Antoni Abat
Dra. Clara Gris