Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR)

La Unitat de Diagnòstic Ràpid (UDR) del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf és un dispositiu assistencial d’alta resolució, depenent del servei de Medicina Interna, que té com a principal objectiu el diagnòstic ràpid de malalties potencialment greus, possibilitant l’estudi ambulatori i estalviant els inconvenients de l’ingrés hospitalari.

Cartera de serveis

A la Unitat de Diagnòstic Ràpid s’inclouen els següents processos d’estudi:

 • Pèrdua de pes involuntària
 • Febre perllongada
 • Anèmies greus
 • Malalties del sistema limfàtic
 • Alteracions radiològiques sospitoses de malalties greus
 • Sospita de malalties sistèmiques i autoimmunes
 • Masses abdominals
 • Dificultat per la deglució d’instauració recent
 • Icterícia
 • Ascites en pacients sense malaltia hepàtica ni cardíaca
 • Embassament pleural no infecciós
 • Sospita de càncer de pulmó
 • Sospita de càncer de colon i recte
 • Diarrea perllongada

Proves i intervencions

Proves

L’estudi comprèn les mateixes proves diagnòstiques que es farien en cas d’ingrés hospitalari:

 • Proves de laboratori: analítiques, estudi microbiològic
 • Proves d’imatge: radiologia convencional, ecografies, tomografies computeritzades (TAC), ressonàncies magnètiques i proves de tub digestiu amb contrasts
 • Obtenció de biòpsies
 • Proves externes

Intervencions

 • Procediments d’infermeria
 • Gestió d’agendes de visites i exploracions complementàries
 • Accessibilitat de contacte telefònic
 • Presentació de casos amb malalties greus a comitès multidisciplinaris
 • Gestionar el seguiment amb l’especialitat adient una vegada realitzat el diagnòstic
 • Contactar amb l’hospital de referència (Hospital de Bellvitge) per a la derivació de malalts que precisin procediments diagnòstics i tractaments específics, no disponibles al nostre centre

L’accessibilitat a la Unitat de Diagnòstic Ràpid del CSAPG està determinada per la derivació per part dels professionals de la comarca, d’Atenció Primària, urgències mèdiques i especialistes del propi hospital, que considerin que la malaltia pugui ser greu i, per tant, candidata a ser avaluada amb caràcter preferent, estalviant d’aquesta manera l’inclusió a llistes d’espera.