Pneumologia

La Pneumologia es l’especialitat que s’encarrega del diagnòstic, seguiment i tractament de les malalties respiratòries i els trastorns respiratoris del son. La seva activitat es realitza a consulta externa, hospitalització i a l’àrea de gabinet d’endoscòpia.

Cartera de serveis

El servei realitza la seva tasca en els següents àmbits assistencials:

 • Hospitalització.  S’atén a malalts amb malaltia respiratòria aguda o crònica aguditzada.
 • Consulta externa.
  • Consulta de pneumologia general. Tipus de patologies més freqüents: malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), asma, asma de difícil control, bronquièctasi, infecció bronquial crònica, malaltia intersticial pulmonar, oxigenoteràpia, seqüeles pulmonars post-COVID19.
  • Unitat de la Son. Acreditada com a unitat especialitzada per la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Diagnòstic de malalties respiratòries de la son, seguiment i tractament amb CPAP i BIPAP domiciliàries.
  • Unitat de Tuberculosi. Acreditada com a unitat especialitzada per la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).
  • Unitat de Diagnòstic Ràpid de càncer de pulmó.
 • Comitè de càncer de pulmó
 • Gabinet d’endoscòpia respiratòria
   

Proves i intervencions

 • Espirometria
 • Prova broncodilatadora
 • Prick cutanis
 • Test de marxa de 6 minuts basal i amb oxigen
 • Pulsioximetria nocturna
 • Poligrafia respiratòria (domiciliària i hospitalària)
 • Titulació de CPAP
 • Broncoscòpia flexible amb tècniques convencionals (broncoaspirat, rentat broncoalveolar, biòpsia)
← Torna a serveis

Equip

Cap de Servei Pneumologia
Dr. Daniel Huertas