Otorrinolaringologia i Cirurgia Maxil·lofacial

La Unitat de Cap i Coll té com a objectiu l’abordatge integral a través de la prevenció, estudi, diagnòstic, tractament medico-quirúrgic i rehabilitació, dels trastorns de l’orella, de les vies aerodigestives superiors (boca, nas, faringe, laringe), de les estructures craneofacials i cervicals que s’hi relacionen i de les funcions que realitzen, és a dir, de l’audició, la veu, la parla, masticació, respiració, olfacció i deglució.

Cartera de serveis

La cartera de serveis de la Unitat de Cap i Coll diferencia entre: Tècniques Diagnòstiques, que normalment es realitzen dins de l’activitat de la Consulta Externa, i Tècniques Terapèutiques.

Tècniques Diagnòstiques

Òtiques
 • Exploració endoscòpica i microscòpica de l’orella
 • Proves de valoració auditiva: audiometria tonal, audiometria verbal, impedanciometria, Potencials Evocats Auditius de Tronc Cerebral
 • Exploració del sistema vestibular/equilibri: Videonistagmografia
 • Screnning neonatal d’hipoacúsia infantil
Nasosinusals
 • Endoscòpia nasosinusal rígida i flexible
 • Valoració de la respiració nasal: Rinomanometria anterior activa
Faringolaríngies
 • Telefaringolaringoscòpia rígida i Fibronasofaringoscòpia flexible
 • Exploració de la patologia de laveu: Videolaringoestroboscòpia
Cervicals
 • Punció-aspiració amb agulla fina (PAAF)
 • Videoendoscòpia de vies aèries superiors sota son induït (DISE)

Tècniques terapèutiques

 • Tractaments mèdics i quirúrgics de les patologies pròpies de l’especialitat.
← Torna a serveis

Equip

Cap de la Unitat Cap i Coll
Dra. Anna Albertí Casas