Neurologia

El Servei de Neurologia ofereix atenció especialitzada a l’àrea d’hospitalització i consultes externes per a la prevenció, diagnòstic i tractament de totes les malalties del sistema nerviós de la població adulta dels nostres territoris. Es realitza l’assistència seguint protocols basats en l’evidència científica.

Cartera de serveis

  • Assistència ambulatòria especialitzada a Consultes Externes amb valoració de pacients per a qualsevol patologia derivats d’Atenció Primària, d’altres serveis i del servei d’urgències, i de control posterior a l’ingrés hospitalari de malalts neurològics.
  • Atenció a pacients en règim d’hospitalització.
  • Circuit ràpid de l’AIT a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès per a valoració urgent ambulatòria clínica i ultrasonogràfica (Dúplex carotidi i intracranial) evitant l’ingrés hospitalari d’aquests pacients.
  • Interconsultes: valoració de pacients ingressats en altres serveis i al servei d’urgències.
  • Proves complementàries: Dúplex carotidi i trasncranial (HCAP), electromiografia, electroencefalografia, puncions lumbars.
  • Tractaments en règim d’Hospital de Dia: toxina botulínica per migranya, distonies focals e hiperhidrosi axil·lar primària, infiltracions de nervis perifèrics punts triggers per el tractament agut i preventiu d’algunes cefalees, bolus de metilprednisolona en brots d’Esclerosi Múltiple, immunoglobulines intravenoses a pacients amb miastènia gravis o polineuropaties desmielinitzants.
  • Teleconsultes Neurologia (HCAP): comentaris de pacients amb Atenció Primària per resoldre dubtes diagnòstics o de tractaments.
  • Col·laboració amb les Unitats de Demència: UDAP (Unitat de Demències de l’Alt Penedès), UMAG (Unitat de Malaltia d’Alzheimer Garraf).
← Torna a serveis

Equip

Cap de Servei Neurologia
Dra. Esther Catena Ruiz

Contacte

Hospital Residència Sant Camil
938 96 00 25

Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
938 18 04 40