Nefrologia

La missió del Servei de Nefrologia del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf és oferir un acompanyament interdisciplinari i atenció sanitària de màxima qualitat tècnica, en l'àmbit de la prevenció, la detecció i el tractament de la malaltia renal.

Busquem que cada professional, cada decisió i cada acció realitzada contribueixi a garantir l'experiència sanitària global més satisfactòria per al pacient amb patologia renal.

Al Servei de Nefrologia comptem amb un equip qualificat i ben coordinat amb altres serveis de l'hospital i de l'àmbit de la medicina primària per oferir un abordatge integral dels pacients amb malalties renals.
 

Cartera de serveis

Malalties Renals

Les malalties dels ronyons comprenen un ampli espectre d'afectacions que comprometen el seu funcionament normal. En l'atenció del pacient amb una afectació renal hem de seguir una estratègia diagnòstica que ens permeti estimar el grau de deteriorament de les seves funcions, determinar la causa de la malaltia renal, així com avaluar la repercussió que hagi pogut tenir en altres òrgans.

L'afectació de la funció renal es classifica en graus. De del Grau 1 que és el més lleu, progressant fins al grau 5, que és el més avançat (indica necessitat de substituir la funció dels ronyons).

Com es realitza el diagnòstic d'una malaltia renal?

La presència de la insuficiència renal es diagnostica amb la pràctica d'una senzilla analítica. Més complex és establir la seva causa. Moltes vegades serà necessari practicar una biòpsia renal per estudiar les lesions del teixit renal o dur a terme un estudi genètic.

Quines són les proves més habituals que es realitzen per al diagnòstic?

Les proves més habituals són les analítiques, l'ecografia, la ressonància magnètica nuclear, la biòpsia renal i els estudis genètics


 

Unitats

Unitat de Malaltia Renal Crònica Avançada (Erca)

En una fase avançada de la malaltia renal crònica (Graus 4 i 5) es precisa d'una atenció especial. Les estratègies interdisciplinaris de suport al pacient en els processos de presa de decisions, és una tasca essencial quan es tracta de triar entre Tractament Renal Substitutiu o Maneig Renal Conservador.

L'objectiu d'aquesta Unitat és sistematitzar el procés prediàlisi, amb la preparació per al tractament renal substitutiu (TRS) i acompanyar en la lliure elecció de tractament amb una bona informació. El millor per al pronòstic del pacient és que estigui tot ben organitzat i previst. Comptem amb:

 • Una consulta d'infermeria conjunta amb la de nefròleg-ERCA per realitzar tasques de: educació per a la salut, informació de tècniques de Tractament Substitutiu Renal, preparació a temps de l'accés vascular, amb l'objectiu d'incrementar la taxa d'inici de diàlisi programada.
 • Atenció psicològica clínica a causa de l'impacte emocional derivat d'aquesta patologia i la seva repercussió en la morbimortalitat.
 • Valoració neuropsicològica sistematitzada dels pacients d'edat avançada, així com als pacients amb sospita de deteriorament cognitiu.

Unitat interdisciplinar d'accessos vasculars

 • Consulta nefrològica d'accessos vasculars
 • Consulta de cirurgia vascular


 

Proves i intervencions

Procediments diagnòstics

 • Ecodoppler vascular
 • Mapeig d'arbre vascular per indicació d'accés vascular per hemodiàlisi
 • Revisió de complicacions d'accés vascular per hemodiàlisi
 • Biòpsia renal: realitzem la indicació mèdica. Es realitza en Hospital Universitari de Bellvitge.
 • Ecografia renal: realitzem la indicació mèdica. Es realitza en el Servei de radiologia de l’HRSC.

Tècniques intervencionistes relacionades amb accés vascular per hemodiàlisi

 • Col·locació catèters temporals per a hemodiàlisi a l’HRSC
 • Col·locació catèter permanent tunelitzat en col·laboració amb cirurgià vascular en quiròfan a l’HSAA.
 • Retirada catèter permanent tunelitzat.

Procediments terapèutics

Al Servei es porta a terme com a tractament renal substitutiu l'hemodiàlisi crònica, en les seves modalitats:

 • Hemodiafiltración línia.
 • Hemodiàlisi d'alt flux.
 • La Diàlisi Peritoneal i el Trasplantament Renal es realitzen a l'Hospital Universitari de Bellvitge.
   
 • Consulta Externa de Nefrologia.
 • Teleconsultes amb Atenció Primària.
 • Consultors en l'atenció de pacients hospitalitzats amb patologia renal en el Servei de Geriatria.
 • Consulta Externa de Nefrologia (Consulta especialitzada de Malaltia Renal Diabètica).
 • Atenció a pacients hospitalitzats amb patologia renal, en coordinació amb altres serveis de l'hospital.
 • Consulta Externa de Nefrologia.