Medicina Interna

El servei de Medicina Interna del CSAPG, es un servei integrat, capaç de gestionar la presa de decisions, la ciència i el treball en equip. Atén de manera integral a la persona malalta amb necessitat d’atenció mèdica.

Distribuït en 2 nuclis hospitalaris, l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i l’Hospital Residència Sant Camil, dona resposta tranversal a tot el territori del CSAPG, mitjançant el suport a ambdues àrees mèdiques, ambdues àrees quirúrgiques i als serveis d’urgències del CSAPG.

Cartera de serveis

 • Atenció a l’hospitalització mèdica
 • Atenció com hospitalistes a diferents serveis quirúrgics
 • Atenció continuada en l’àmbit d’hospitalització
 • Suport a Urgències
 • Atenció a la cronicitat i atenció pal·liativa
 • Unitats d’atenció ambulatòria:
  • Risc cardiovascular
  • Salut sexual/HIV/altres malalties infeccioses
  • Hospital de dia de pacient crònic (Garraf)
  • Unitat Patologia Crònica Aguditzada (Alt Penedès)
  • Consulta externa de cures pal·liatives
  • Consulta de Medicina Interna
  • Unitats de diagnòstic ràpid
 • Participació en diferents comissions del CSAPG
← Torna a serveis

Cap de l’Àrea Mèdica CSAPG
Dra. Helena Camell

Cap de Servei Medicina Interna HCAP
Dra. Maria López Diéguez

Cap de Servei Medicina Interna HRSC
Dr. Xavier Garcia Pont

Cap Clínic Servei Medicina Interna HRSC
Dr. Alex Culla