Malalties infeccioses

La Unitat de Malalties Infeccioses (UMI) del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf (CSAPG) forma part de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.

Es tracta d´una unitat assistencial transversal integrada en l’àrea mèdica del CSAPG, que compta amb col·laboradors d’altres àrees. També s’inclou dins de la unitat d’equip de control d’infeccions.

Cartera de serveis

  • Vigilància de la infecció nosocomial global.
  • Vigilància de la bacterièmia nosocomial relacionada amb l’ús dels catèters vasculars venosos.
  • Vigilància de la infecció quirúrgica.
  • Vigilància de la infecció nosocomial a les UCI.
  • Vigilància d'organismes amb problemes específics de resistència als antibiòtics.
  • Programa d’optimització de l’ús d’antimicrobians (PROA).
  • Vigilància de les infeccions als centres sociosanitaris.
  • Vigilància de la higiene de mans.
  • Diagnòstic, seguiment i tractament de diferents malalties infeccioses tant en l’àmbit d’hospitalització com de Consultes Externes.
← Torna a serveis

Equip

Responsable de la UMI CSAPG
Dr. David Blancas

Responsable mèdic de Control d’Infecció a HCAP
Dra. Laura Linares

Infermeres de Control d’Infecció
Sra. Esther Moreno i Sra. Maria Cuscó

Infermera gestora casos
Sra. Ana Vendrell