Laboratori d’Anàlisis Clíniques i Anatomia Patològica

El Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (CLILAB Diagnòstics) és una entitat pública de caràcter associatiu amb més de vint anys de trajectòria que integra els serveis de laboratori de diferents regions sanitàries per tal d’optimitzar els recursos existents i garantir una atenció de qualitat i proximitat.

El CLILAB disposa de sis laboratoris d’Anàlisis Clíniques i quatre d’Anatomia Patològica. El laboratori de l’Hospital de Vilafranca del Penedès és el laboratori central d’anàlisis clíniques i el Servei d’Anatomia Patològica de l’Hospital Residència Sant Camil és el laboratori central d’anatomia patològica.

CLILAB realitza cada any més de 8 milions de determinacions en mostres biològiques, de les quals un 62% són hospitalàries i un 38% d'Atenció Primària, i més de 85.000 proves d’Anatomia Patològica.

El laboratori està format per més de 140 professionals i especialistes en el seu àmbit distribuïts en diferents torns, per garantir un servei ininterromput 24 hores els 365 dies de l’any.


 

Cartera de serveis

Consulteu la cartera de serveis al nostre web
 

Anàlisis Clíniques

Tenim cinc serveis de diagnòstic: Bioquímica, Hematologia i Hemostàsia, Immunologia, Microbiologia i Parasitologia i Urgències.

Tots ells enfocats en una visió integral de l'usuari, és a dir, correlacionant les activitats de l'Atenció Primària i Hospitalària, permeten donar suport immediat a les necessitats urgents i generals dels socis i clients.

Consulteu tot el nostre catàleg
 


Anatomia Patològica

Realitzem diagnòstics d’ autòpsies, biòpsies, peces quirúrgiques, citologies generals, citologies cervicovaginals i PAAF (punció-aspiració per agulla fina).

Consulteu aquí tot el catàleg
 

← Torna a serveis

Equip

Gerència
Rafael Comas Planas

Direcció tècnica
Miguel Angel Benítez

Direcció RRHH i Economicofinancera
Rafel Comas

Responsable laboratori àrea hospitalària Penedès-Garraf
Alba Cebollero

Cap de Servei d’Anatomia Patològica
César Chappuis

Consulteu aquí tot l’organigrama del CLILAB

Contacte

Carrer Espirall s/n,
CP 08720,
Vilafranca del Penedès
(Barcelona)

Tel. 93 892 25 68

e-mail: cli(ELIMINAR)@cli.cat

Informació de contacte al nostre web