Farmàcia

El nostre objectiu principal és contribuir a millorar la salut de la població mitjançant un ús eficaç, segur i eficient dels medicaments.

El Servei està certificat per la ISO 9001:2015.

Cartera de serveis

Atenció Farmacèutica

 • Validació de les prescripcions de malalts ingressats i ambulatoris
 • Validació de receptes del CatSalut
 • Detecció i prevenció d’errors de medicació
 • Avaluació i comunicació de reaccions adverses a medicaments
 • Conciliació de la medicació
 • Informació de medicaments
 • Coordinació amb atenció Primària
 • Participació en l’Equip PROA
 • Participació en la Comissió de Nutrició

Avaluació de medicaments

 • Presidència i secretaria de la Comissió de Farmàcia i Terapèutica
 • Estudis d’utilització de medicaments

Farmacotècnia

 • Preparació de fórmules magistrals
 • Preparació de nutricions parenterals
 • Preparació de barreges endovenoses
 • Preparació de medicaments citostàtics
 • Reenvasat de medicaments en dosis unitàries

Gestió logística de medicaments

 • Adquisició
 • Recepció i emmagatzematge i custòdia
 • Distribució i dispensació