Equip d'Atenció Psicosocial (EAPS)

L’Equip d’Atenció Psicosocial (EAPS), un programa de la Fundació "la Caixa", ofereix al pacient suport psicològic, social i espiritual, així com suport a les famílies i als professionals sanitaris i sociosanitaris que hi treballen. D’aquesta manera, contribueix a millorar la qualitat de vida de les persones amb malalties avançades, i amplia l'atenció sanitària bàsica que desenvolupen els professionals de medicina i infermeria en cures pal·liatives.

Alhora, impulsa noves vies d'actuació en l'àmbit de les necessitats pal·liatives i col·labora mitjançant accions de divulgació en la sensibilització del públic sobre el final de la vida i les cures pal·liatives.

Àmbit d’actuació: comarca de l’Alt Penedès i comarca del Garraf.
 

A qui va dirigit:

Malalts en situació avançada i les seves famílies, especialment aquells amb més necessitat i demanda d'atenció.

Què fem:

Els nostres equips professionals de psicòlegs/gues i treballadores socials ofereixen al pacient i a les famílies suport psicològic, social, i espiritual, així com suport als professionals. El servei es compon, principalment, de les tres àrees següents:

  • Atenció a pacients i familiars durant la malaltia, tant a l'hospital, com al domicili i en Consultes Externes.
  • Atenció individual, familiar i/o grupal de seguiment de dol.
  • Suport emocional a equips de professionals i formació.
← Torna a serveis

Equip

Direcció
Dra. Helena Camell (metgessa)

Coordinació
Sra. Carme Expòsito (psicòloga)

Psicòlegs/ogues
Sr. Jesús Plano
Sra. Cruz S. Julvé
Sra. Teresa Artal

Treballadores Socials
Sra. Miriam Garrido
Sra. Olivia Giménez