Endocrinologia i Nutrició

El Servei d’Endocrinologia i Nutrició compta amb un equip multidisciplinari format per metges endocrinòlegs, infermeres educadores en diabetis i nutricionistes. Ofereix assistència mèdica en el camp especialitzat, de forma integrada i coordinada amb altres serveis dels hospitals i amb dispositius del nostre entorn (centres d'Atenció Primària i altres hospitals).

Cartera de serveis

Tractament

 • Diabetis Mellitus tipus 1
  • Consulta monogràfica i treball en equip (metge i infermera educadora)
  • Sensors de glucosa
  • Projecte en implantació de bombes d'infusió contínua d'insulina
 • Diabetis Mellitus tipus 2, de difícil maneig i/o amb complicacions
 • Endocrinopaties y gestació 
  • Diabetis gestacional
  • Patologia tiroïdal i gestació
  • Altres malalties endocrines i gestació
 • Tiroide
  • Hipertiroïdisme
  • Hipotiroïdisme
  • Nòdul tiroide: consulta de diagnòstic ràpid
 • Hipòfisis
  • Adenomes, disfuncions
 • Suprarenals
  • Disfuncions i tumors adrenals
 • Patologia gonadal
  • Hipogonadisme
  • Ginecomàstia
  • Transsexualitat
 • Paratiroides
  • Hiperparatiroïdisme primari
  • Hipoparatiroïdisme

Proves funcionals i diagnòstiques i UDR

 • Nutrició
  • Obesitat:
   • Obesitat mòrbida y obesitat grau 2 amb comorbiditats
  • Desnutrició:
   • Diagnòstic i suport nutricional
  • Dislipèmies
  • Suport amb nutrició artificial
   • Seguiment nutrició enteral domiciliària (oral o sondes)
   • Nutrició parenteral i enteral en pacients hospitalitzats

Equip

Cap de Secció
Dr. David Benaiges Boix

Infermera educadora en diabetis
Yolanda Inglada

Informació per als usuaris

Recomanacions nutricionals en català
Recomanacions nutricionals en castellà

Equip

Metgesses adjuntes especialistes en Endocrinologia i Nutrició
Araceli Estepa Marín
Silvia Toro Galván

Infermeres educadores en diabetis
Catherine Serna Guevara
Miriam Rodríguez García

Dietista
Helena Reig Viñas