022. Rotació columna amb ajuda de pilota de Bobbath en decúbit supí