016. Rotacions columna lumbar asseguts a una pilota