015. Rotació columna dorsal amb bastó en sedestació