014. Extensió columna dorsal amb bastó en sedestació