021. Doble mentó amb pilota contra la paret en posició d'extensió