020. Doble mentó amb pilota contra la paret en posició de flexió