028. Propiocepció amb pilota a l'occipital en bipedestació