El CSAPG unifica de les tarifes dels aparcaments de l’HCAP i l’HRSC

Consulteu les noves tarifes aquí

Des de l’1 de gener de 2021, les tarifes de rotació pels usuaris dels aparcaments de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i l’Hospital Residència Sant Camil estan unificades. A partir d’ara, les tarifes són les següents:

A més, a l’Hospital Residència Sant Camil, al disposar d’atenció sanitària de llarga estada, com el sociosanitari i la residència, també disposa dels següents abonaments: