Es publica la Memòria Anual del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf 2019

Recull les dades assistencials, notícies destacades i projectes de responsabilitat social que es van realitzar durant l’any passat

Aquest mes de novembre es publica la primera Memòria Anual del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf. Es tracta d’un document que integra tota la informació assistencial, notícies i projectes de responsabilitat social que s’han dut a terme durant el 2019 als quatre centres del Consorci: l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, l’Hospital Residència Sant Camil, l’Hospital Sant Antoni Abat i el Centre de Rehabilitació.

El 2019 ha estat un any d’impàs, en el que s’ha començat a treballar per unificar criteris entre els departaments, unitats i serveis de les dues comarques, tot i que encara queda camí per recórrer. Per aquest motiu, aquesta Memòria Anual s’ha dissenyat d’una forma especial.

En alguns apartats del document les dades es presenten separades per àmbits (Alt Penedès i Garraf). Per aquest motiu, s'ha creat un codi de colors amb l’objectiu de què tots els lectors pugueu identificar a primera vista si les dades es presenten de forma unificada o no:

  • Dades àmbit Alt Penedès: verd
  • Dades àmbit Garraf: blau
  • Dades unificades: gris

Clica aquí per consultar la Memòria.