Actualització de la normativa d’accessos als hospitals del CSAPG

Per tal de garantir la seguretat dels pacients, familiars i professionals

En aquests moments, per tal de garantir la seguretat dels pacients, familiars i professionals, ens trobem amb la necessitat d’actualitzar la normativa d’accessos als hospitals del CSAPG i la presència d’acompanyants.

 • Consultes Externes i proves: no es permet la presència d’acompanyants.
 • Urgències: no es permet la presència d’acompanyants.
 • Quiròfan i UCSI: una persona podrà acompanyar el seu familiar a quiròfan, però se’ls indicarà que no es quedin a la sala d’espera i ja se’ls trucarà quan acabi la intervenció.
 • Hospitalització no Covid
  • Hospital Residència Sant Camil i Hospital Sant Antoni Abat: no estan permeses les visites a pacients ingressats
  • Hospital Comarcal de l’Alt Penedès: es permet la presència d’una sola persona acompanyant per pacient en la franja horària de les 12.30h a les 16.30h. Haurà d’anar identificada amb la targeta i romandre dins l’habitació.
 • Hospitalització obstètrica i pediatria: està permesa la presència d’un sol acompanyant, el mateix durant el dia.
 • Hospitalització Covid: no està permesa la presència d’acompanyants, excepte en el cas de pacients en procés de final de vida.
 • Unitats Sociosanitàries i Residència: no està permesa la presència d’acompanyants.


Queden exemptes d’aquesta normativa els menors, persones dependents, pacients que es troben en el final de vida, dones que han donat a llum i aquelles persones que la seva situació clínica ho requereixi.