XXXI Jornada Gastroenterològica de les Comarques Catalanes organitzada pel Servei de Digestologia de l'Hospital Comarcal de l’Alt Penedès

| CSAPG

Se celebrarà el dia 4 de maig de 2019 al Fòrum Berger Balaguer de Vilafranca.

L'objectiu d'aquesta jornada científica és actualitzar coneixements i compartir experiències. La seu és rotatòria, fet que destaca la importància de la Xarxa d'Hospitals de Catalunya.

Al link hi trobareu tota la informació: https://www.csap.cat/jornada-gastroenterologica-2019/