Actualització de la normativa d’accessos als hospitals del CSAPG i presència d’acompanyants

Es manté la restricció d’accessos, però s’amplia l’horari en que els pacients ingressats poden estar acompanyats d’una persona

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf actualitza la normativa d'accessos i la presència d'acompanyants als hospitals.

  • Els pacients ingressats que no estiguin diagnosticats amb Covid-19 poden estar acompanyats d’una persona en l’horari de 12.30h a 20.30 h, la qual haurà de romandre dins l’habitació.
  • En el cas de les parteres, poden estar acompanyades 24h, si es tracta d’una mateixa persona. En cas que vulguin rebre la visita d’altres persones, s’aplica la mateixa norma que a la resta de pacients.

Procediment d’accés:

En el moment de l’ingrés es donarà una targeta d’acompanyant a cada pacient. En el cas dels ingressos no programats (urgències i parts), si no hi ha acompanyant en el moment de l’ingrés, es farà arribar la targeta i es comunicarà a Informació i a Admissions. Quan s’hagi informat al familiar de l’ingrés, se li comunicarà que pot passar a buscar la targeta d’acompanyant per recepció i se li informarà de l’horari d’accés com a acompanyant.    

Les persones acompanyants hauran de portar la targeta que els acredita en lloc visible.

La targeta podrà intercanviar-se amb altres familiars, però fora de l’àrea d’hospitalització. Per facilitar-ho, es deixarà la targeta cada dia a la recepció de l’hospital, de manera que quan arribin els acompanyants hauran de demanar-la i deixar-la quan marxin o vulguin intercanviar-se-la amb un altre familiar.

Seguretat col·laborarà en el control d’accessos i en que les persones que circulen per l’interior dels hospitals, sales d’espera, plantes, etc. estiguin autoritzades amb la identificació corresponent.

Organització per àrees:

  • Hospitalització: no es permetrà la presència de persones que no portin la targeta d’acompanyant.
  • Sociosanitari: s’aplicarà el mateix criteri d’un sol acompanyant per pacient que caldrà registrar. Per les visites regulades en exteriors de fins a tres persones, només es permetrà l’entrada de l’acompanyant que anirà a recollir el pacient per a que es trobin a l’exterior.
  • Residència: no es troba afectada per aquests canvis, ja que té una regulació diferent.
  • Consultes Externes o proves: no es permetrà  l’accés d’acompanyants a l’interior de l’Hospital, amb excepció de pacients amb dependència o menors d’edat. S’habilitaran espais d’espera a l’exterior de l’edifici i podran utilitzar els serveis de la sala d’espera d’urgències en cas necessari (beguda i lavabos).
  • Pacients quirúrgics: podran ser acompanyats per un familiar a quiròfan, que anirà identificat amb l’enganxina corresponent, se’ls indicarà que no s’acumulin a la sala d’espera i que se’ls trucarà per rebre tota la informació quan acabi la intervenció.
  • Urgències: segueix restringit l’accés d’acompanyants a l’interior del servei, llevat de casos excepcionals, pacients dependents, menors d’edat i situacions especials. Per tal d’assegurar un aforament adequat, a la sala d’espera només es permetrà la presència d’un sol acompanyant que anirà identificat, junt amb el pacient, amb l’enganxina d’acompanyant que li donaran a la recepció d’urgències i  al triatge.

A l’Hospital Sant Antoni Abat s’obrirà de nou la porta del costat d’urgències.


Demanem als pacients i als acompanyants que segueixin les normes de seguretat establertes a l'accedir als nostres centres, com fer ús de la mascareta, rentar-se les mans freqüentment i el distànciament social.

Consulteu aquí l'imprès informatiu per als acompanyants.