Els hospitals de la xarxa pública comencen a gestionar directament les baixes de cirurgia major ambulatòria i de parts

| CSAPG

Els hospitals de la xarxa pública catalana (SISCAT) comencen a tramitar de manera directa les baixes laborals de cirurgia major ambulatòria (CMA) i de parts, la qual cosa evita als usuaris haver de desplaçar-se per fer aquesta gestió personalment al seu CAP.

D'aquesta manera, s'aconsegueix agilitzar els processos administratius i es millora l'experiència del pacient en aquests dos nous supòsits d'incapacitat temporal (IT).

Cirurgia major ambulatòria (CMA)

En el cas de la CMA -una intervenció quirúrgica major que no requereix l'ingrés a l'hospital- es calcula que la pràctica totalitat dels pacients en situació laboral activa, més del 97%, podria demanar un baixa laboral segons el diagnòstic associat.

D'aquest percentatge, un 10% requerirà una baixa inferior a 5 dies, per la qual cosa el centre hospitalari li farà la baixa i l'alta en el mateix acte administratiu. Pel que fa a la resta de pacients, el centre hospitalari només els farà la baixa i el posterior seguiment es continuarà realitzant des de l'atenció primària i comunitària.

En relació a totes les baixes per CMA, es calcula que la gestió des del centres hospitalaris estalviarà entre 64.000 i 85.000 desplaçaments dels usuaris a l'atenció primària.

Alguns casos de parts

Quant als parts, el nou tràmit que s'activa des dels hospitals és l'alta per a les dones que en el moment del part tenien una baixa laboral activa. Atès que es calcula que el 41% de les dones que ingressen a l'hospital per tenir el seu nadó estan en aquesta situació, aquesta nova gestió pot evitar gairebé 17.000 desplaçaments anuals al CAP per gestionar l'alta mèdica.
 

La gestió de les baixes laborals des dels centres hospitalaris s'inscriu en el marc de la desburocratització de l'atenció primària, i continua la transformació del sistema sanitari de Catalunya cap a un rol més proactiu, que li facilita solucionar situacions que abans havien de resoldre els usuaris. Aquesta iniciativa evita desplaçaments per part de la ciutadania, redueix circuits ineficients i millora la percepció del pacient pel que fa al conjunt de l'acte assistencial.

En conjunt, sumats als supòsits de baixes laborals que ja s'estan tramitant des dels centres hospitalaris del SISCAT, anualment s'aconseguirà evitar una mitjana de 200.000 desplaçaments innecessaris als usuaris de tot el territori. I alhora, millorarà les condicions de treball dels professionals de l'atenció primària, ja que els alliberarà de pressió administrativa i els permetrà augmentar el temps de dedicació a tasques que aportaran més valor assistencial a la ciutadania.