L’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès commemora els 40 anys del servei de Ginecologia i Obstetrícia

| Hospital Comarcal Alt Penedès

Aquest mes de març de 2024, el servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès celebra 40 anys. L'1 de març de 1984 es va inaugurar el servei de Ginecologia i Obstetrícia  amb tots els recursos tècnics i humans necessaris i el 26 de març es va assistir el primer naixement.

Quatre dècades d'història i evolució

Durant aquests anys, el Servei de Ginecologia i Obstetrícia s'ha anat adaptant per tal d'assegurar la millor atenció hospitalària a la comarca, tant en l'àmbit assistencial com en l'estructural.

Alguns dels canvis estructurals que s'han produït són el trasllat del servei de l'hospital antic de Vilafranca a l'edifici actual l'any 1995, i més tard l'ampliació de les instal·lacions l'any 2012 amb la creació de tres sales de dilatació/parts equipades amb dispositius d'alta tecnologia.

El servei s'ha anat consolidant al llarg d'aquests 40 anys, tant en l'àmbit de l'Obstetrícia, amb l'atenció de més de 21.500 parts fins a data d'avui, com en l'àrea de Ginecologia amb la introducció de la laparoscòpia a la comarca i com a servei pioner en la cirurgia de la patologia mamària.

Servei actual de Ginecologia i Obstetrícia del CSAPG

Actualment, el servei de Ginecologia i Obstetrícia del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf està format per un equip de més de 20 professionals, entre metges/esses, llevadors/es i personal d'infermeria i auxiliars, i compta amb un total de sis sales de dilatació/parts i dues sales polivalents entre l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès i l'Hospital Residència Sant Camil.

El servei segueix treballant per oferir una assistència de qualitat, centrada en una atenció respectada i humanitzada, garantint l'atenció a tota la població del territori, tenint en compte les necessitats de cada persona usuària, i avançant amb la societat actual.