Recomanacions per a la gestió de les emocions dels infants davant del Covid-19

Informació del Departament de Salut per tenir en compte les emocions dels nens/es si conviviu amb ells, si presenten símptomes o si algun conegut/familiar en presenta

Des de que es va decretar l’Estat d’alarma, els infants han hagut de canviar les seves rutines degut al confinament i això, en ocasions, és difícil de gestionar. Des del Departament de Salut es faciliten una sèrie de recomanacions per a la gestió de les emocions dels nens/es davant del Coronavirus SARS-CoV-2:


Si conviviu amb els infants:

 • Manteniu-los informats: doneu-los información clara, no els mentiu i resoleu els seus dubtes a mida que vagin sortint.
 • Transmeteu-los seguretat: han de tenir clar que controleu la situació.
 • Estigueu atents a les seves emocions i conductes: ajudar-los a entendre les emocions i posar-hi nom els ajudarà a adaptar-se millor a les circumstàncies actuals.
 • Fomenteu la comunicació amb el seu entorn habitual: procureu que mantinguin contacte a través del telèfon o de videoconferències amb les persones amb qui es relacionen habitualment.
 • Establiu rutines: fixeu uns horaris i alterneu activitats de caire educatiu amb altres de tipus lúdic. Planifiqueu activitats en família i altres d’individuals. 
 • Inculqueu-los els hàbits d’autocura: expliqueu-los les normes higièniques i de protecció individual que s’han de seguir aquests dies. 


Si els infants presenten símptomes de coronavirus:

 • Ajudeu-los a entendre els seus símptomes i a conviure amb ells de la millor manera possible.
 • És important explicar-los amb anticipació les mesures que han de prendre (aïllament i control mèdic) amb actidud tranquil·la i segura per demostrar que sabeu què cal fer i que compteu amb l’ajuda del personal sanitari. 


Si alguna de les persones amb qui conviuen o amb qui es relacionen habitualment contrau la infecció:

 • Estigueu atents als dubtes o a les preocupacions que els puguin anar sorgint. 
 • Procureu que hi mantinguin el contacte (mitjançant el telèfon o les videoconferències)
 • Intenteu no alterar-ne les rutines en la mesura del que sigui possible.
 • Manteniu-los sempre informats dels canvis amb explicacions adaptades al seu nivell de desenvolupament.

Podeu trobar més informació a: