Els serveis d’Urgències del CSAPG formen part del programa Urgències VIHgila

| CSAPG

Els serveis d'Urgències del CSAPG formen part del programa pilot Urgències VIHgila, un programa de detecció de pacients infectats per VIH als serveis d'Urgències de Catalunya.

El projecte consisteix en sol·licitar serologies de VIH a pacients que es visiten a Urgències per altres patologies que poden estar associades a la infecció per aquest virus. D'aquesta manera, es pretén millorar la formació del personal mèdic i d'infermeria d'Urgències respecte la infecció pel VIH, incrementar la sensibilitat i fomentar la participació activa dels serveis d'Urgències cap a la detecció de nous diagnòstics.

Aquesta tasca multidisciplinar compta amb la participació del personal mèdic i d'infermeria d'Urgències, el servei de microbiologia i el departament de Malalties Infeccioses.

Els resultats s'envien al grup VIHgila i s'actualitzen a la seva pàgina web. Els Serveis d'Urgències de l'àmbit Garraf són l'hospital número 21 i el de l'àmbit Alt Penedès són el 24.

Aquest programa pilot té l'objectiu d'impulsar un programa d'activitats formatives relacionades amb la millora del coneixement de la infecció per VIH i dissenyar estratègies per incrementar la detecció de la infecció als Serveis d'Urgències en pacients no diagnosticats, amb la implicació que això té en els propis pacients i en la salut pública.