La Sra. Rosa Simon, directora de l’àrea de Qualitat i Organització del CSAPG, nomenada nova presidenta de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial

| CSAPG

La Sra. Rosa Simon, directora de l'àrea de Qualitat i Organització del CSAPG, va ser nomenada Presidenta de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA) durant l'assemblea general de persones associades de la SCQA, celebrada a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears el passat dijous 16 de novembre de 2023.

La Sra. Simón és sòcia de la SCQA des de l'any 2000, uns anys després de començar a treballar en l'àmbit de la qualitat. Fa un any i mig aproximadament va ser proposada i escollida vocal de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial. Durant aquest temps formant part de la Junta s'han organitzat activitats formatives acreditades, s'han establert aliances amb diferents institucions per tal de difondre el coneixement i s'ha dut a terme la Jornada anual de la SCQA que enguany va acollir i promocionar el CSAPG.
 

Societat Catalana de Qualitat Assistencial 

La Societat Catalana de Qualitat Assistencial (SCQA) neix l'any 1997, a través de la unió de diversos professionals interessats en tenir un fòrum de coneixement i de debat científic per millorar la qualitat dels serveis sanitaris i sociosanitaris a Catalunya.

Des de la seva fundació, la societat té la missió d'oferir un espai d'intercanvi d'experiències i coneixements, i d'influir en el sector sanitari i social, per a la millora contínua de la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients. L'objectiu és ajudar a les organitzacions sanitàries en el camí cap a l'excel·lència tant assistencial com de gestió.

Enhorabona Rosa!