Llista provisional de puntuació de la convocatòria de procés de selecció per a la provisió de 6 llocs de treball de fisioterapeuta, 2 llocs de treball de terapeuta ocupacional i 2 llocs de treball de treballador/a social

| Treballa amb nosaltres

El Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf publica els resultats provisionals de puntuació obtinguts per les persones aspirants admeses que s'han presentat a la convocatòria del procés de selecció, pel sistema de concurs oposició, per a la provisió de 6 llocs de treball de fisioterapeuta, 2 llocs de treball de terapeuta ocupacional i 2 llocs de treball de treballador/a social, en règim de contractació laboral fixa (oferta pública d'ocupació per a l'estabilització de l'ocupació temporal 2022).

Consulta aquí el llistat:

Convocatòria de procés de selecció per a la provisió de 6 llocs de treball de fisioterapeuta, 2 llocs de treball de terapeuta ocupacional i 2 llocs de treball de treballador/a social

Les persones aspirants disposaran de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà a la data de publicació de l'esmentada llista, per a la presentació d'al·legacions.

Les al·legacions s'han d'enviar a través del correu electrònic convocatories(ELIMINAR)@csapg.cat indicant en assumpte: per les places de Treballador/a social "Al·legacions Treball Social", per les places de Terapeuta ocupacional "Al·legacions Terapeuta ocupacional" i per les places de fisioterapeuta "Al·legacions Fisioterapeuta".