Informació sobre el Coronaviurs SARS-CoV-2

Documentació veraç i actualitzada pel Departament de Salut de la Generalitat

El SARS-CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones. Es va detectar per primera vegada el desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, a la Xina, i s’ha anat estenent a altres països.

Presenta una simptomatologia clínica similar a la de la grip, i el 80% dels casos són lleus. Els casos més greus generalment afecten persones grans o que pateixen altres patologies.

Tots els hospitals, inclosos els centres del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf (CSAPG), compten amb un Procediment d'actuació davant de casos sospitosos produïts pel nou coronavirus SARS-CoV-2, elaborat pel Ministeri de Sanitat i l’Agència Catalana de Salut Pública.

Com es transmet el Coronaviurs SARS-CoV-2?

Es transmet principalment per les gotes respiratòries i pel contacte directe amb les secrecions. La transmissió per l’aire a distàncies més grans de 2 metres sembla poc probable. Té un període d’incubació d’entre 2 i 14 dies.

Quins són els símptomes?
Com es pot prevenir?

És important que qualsevol persona que tingui dubtes sobre el Coronavirus truqui al 061 que té un Servei d’atenció les 24 hores,  i on la informació que s'hi dona està avalada pels experts de l'Agència de Salut Pública i experts consultats. El 061 ha doblat personal per atendre totes les trucades.

Per més informació podeu consultar els Canals Oficials del Departament de Salut: