Instal·lació de nous mamògrafs d’última generació als tres Serveis de Diagnòstic per la Imatge del CSAPG

Aquests aparells permetran realitzar proves diagnòstiques que abans s’havien de derivar a altres hospitals

Els Serveis de Diagnòstic per la Imatge (SDI) de l’Hospital Residència Sant Camil, l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i l’Hospital Sant Antoni Abat han posat en funcionament tres nous mamògrafs d’última generació.

Una de les novetats d’aquests mamògrafs és que són totalment digitals, fet que permet un millor flux de treball degut a la rapidesa en l’adquisició i visualització d’imatges. A més, proporciona una millor definició i caracterització de les lesions gràcies als nous detectors de seleni que incorpora.

El nou aparell té capacitat per realitzar algunes proves que fins ara s’havien de derivar a altres hospitals. Disposa d’un software especial, anomenat tomosíntesi, que permet realitzar talls tomogràfics de gruix molt prim de tota la mama i permet la millor caracterització i visualització de lesions a mames molt denses, augmentant de forma notable la sensibilitat de la prova en aquest tipus de pacients. A més, incorpora un aparatatge especial que permet la biòpsia estereotàxica d’aquestes lesions amb precisió mil·limètrica, realitzada al propi mamògraf.

Aquests nous mamògrafs permetran que s’evitin trasllats a altres centres de referència per a la realització de proves diagnòstiques.