El CSAPG celebra la primera jornada Lean

| CSAPG

El passat divendres 24 de març es va celebrar la primera jornada Lean al Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf, anomenada LEAN DAY: compartim experiències. La sessió va tenir lloc a la Sala d'Actes de l'Hospital Residència Sant Camil.

La jornada es va convertir en un espai en què professionals del CSAPG van poder compartir experiències amb els seus companys en relació als projectes Lean que han estat treballant en la seva àrea, servei o departament.
 

Què és la metodologia Lean?

La metodologia Lean és un mètode de gestió que permet la millora contínua de la qualitat a través de la millora dels processos.

Aquest mètode es basa en eliminar totes aquelles activitats que consumeixen recursos durant els processos, les quals no afegeixen valor ni als pacients ni als professionals i que, a més, incrementen els esforços i disminueixen la qualitat de l'atenció.
 

La metodologia Lean al CSAPG

La metodologia Lean està implantada al CSAPG des de l'any 2011. En aquest sentit, tots els i les professionals de l'entitat utilitzen unes determinades eines per tal d'analitzar els processos, tant organitzatius com d'atenció al pacient, identificar les activitats que no tenen valor afegit i implantar millores.

Des de de l'any 2019, aquesta metodologia s'ha convertit en una eina de gestió que permet l'anàlisi dels resultats que té el CSAPG en seguretat clínica, en qualitat i en eficiència, per tal de corregir desviacions i millorar tant els processos interns com la qualitat d'atenció als pacients.
 

Quins projectes Lean es van presentar durant la jornada?

Durant la jornada, els i les professionals participants van fer les seves presentacions a peu de pòster i de forma consecutiva.

Es van presentar 11 projectes Lean de diverses àrees: Cirurgia, Medicina Interna, Urgències, Farmàcia, Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia, Cures Pal·liatives i Nefrologia.

Els projectes presentats van informar a tots els i les professionals assistents dels processos que s'estan analitzant i que estan en fase d'identificació d'accions de millora, així com aquells processos en els que ja s'estan implantant millores significatives.

Per exemple, el Servei d'Urgències està treballant en la implantació d'accions que millorin la informació que tenen totes les persones usuàries del Servei. Algunes d'aquestes accions han sigut l'elaboració de panells per a la correcta identificació dels nivells de triatge, d'altres panells amb informació sobre el procés d'atenció i els temps necessaris per a obtenir els resultats d'una prova diagnòstica, i la publicació dels temps d'espera a les pantalles de la sala d'espera. Una de les altres accions que s'ha establert ha sigut la incorporació dels pacients en el disseny de la nova Unitat de Diàlisi que es construirà a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, entre d'altres.