El CAPI Baix-a-Mar compta amb un Servei de Benestar Emocional Comunitari

| CAPI Baix-a-Mar

El CAPI Baix-a-Mar compta amb un Servei de Benestar Emocional Comunitari, que té com a objectiu la promoció i la prevenció del benestar emocional de lea seva població de referència.

La salut emocional és un concepte ampli relacionat amb la manera com se sent una persona, com pensa, com actua o com es relaciona amb ell mateix i amb els altres. Enfortir la salut emocional ajuda a fer front d'una manera més saludable les dificultats de la vida quotidiana i poder gaudir dels bons moments amb més plenitud.
 

Grups

Des d'aquest servei es proposem trobades grupals de freqüència setmanal per treballar diversos temes relatius al benestar emocional.

Alguns dels grups que s'ofereixen són:

  • Grup de maneig de l'ansietat i benestar emocional (matí o tarda)
  • Grup de benestar emocional per a cuidadors/res familiars
  • Grup d'acompanyament al dol
  • Grup d'higiene del son
  • Grup d'envelliment actiu
  • Altres

Com es pot sol·licitar la participació en els grups?

Per accedir al servei cal ser pacient del CAPI de Baix-a-Mar i preguntar al taulell situat a l'entrada del centre. Un cop realitzada la sol·licitud els professionals encarregats de la gestió del servei es posaran en contacte amb l'usuari per fer una primera entrevista de valoració i decidir el grup més adient.