El grup Nursing Now Catalunya publica els objectius i accions per potenciar l'excel·lència de les cures infermeres

Projecte emmarcat dins de la campanya global Nursing Now impulsada per l'Organització Mundial de la Salut

Lany 2019 es va posar en marxa la campanya global Nursing Now, impulsada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Consell Internacional de les Infermeres (CII) i el Burdett Trust for Nursing (UK). Nursing Now té l'objectiu té com a objectiu apoderar les infermeres per liderar els reptes de salut del segle XXI.

El passat 14 de febrer es va presentar el grup de treball Nursing Now Catalunya, en un acte on el Departament de Salut es va adherir a la campanya internacional de tres anys. Aquest grup ha elaborat una proposta que concreta els objectius operatius i accions a aplicar en el sistema sanitari de Catalunya a partir d'ara.

Uns objectius i accions que es basen en els 5 objectius estratègics de la campanya global. Són els següents:

  1. Incrementar la inversió en la millora de les condicions laborals (inclosa la formació i el desenvolupament professional) de les infermeres.
  2. Impulsar i difondre les pràctiques infermeres efectives i innovadores.
  3. Augmentar la influència de les infermeres en les polítiques de Salut.
  4. Augmentar el nombre d'infermeres en llocs de lideratge i les oportunitats de desenvolupament professional.
  5. Incrementar i traslladar l'evidència sobre els àmbits on les infermeres tenen més impacte, minimitzant les barreres que impedeixen aplicar-ho.

Aquesta campanya veurà complert un dels seus objectius gràcies a què  l'Assemblea Mundial de la Salut ha declarat el 2020 com l'Any Internacional de la Infermera i la Llevadora. Per primera vegada a la història es dóna la oportunitat de posar en valor i retre homenatge arreu del món a la important tasca que les infermeres i llevadores duen a terme en làmbit assistencial, la investigació, la docència i la salut de les persones.

http://ics.gencat.cat/web/.content/documents/objectius-Nursing-Now-Catalunya-catala.pdf