L’Àrea de Recerca del CSAPG participa en un projecte finançat pel programa d’Investigació i Innovació de la Unió Europea “Horizon Europe”

| Recerca

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf és un dels socis que forma part d'un nou projecte europeu, anomenat AISym4MED. El projecte està finançat pel programa d'Investigació i Innovació de la Unió Europea "Horizon Europe" i està format per 15 socis de 8 països diferents. Compta amb un pressupost total de més de 6 milions d'euros i tindrà una durada de 4 anys (2022-2026).

L'AISym4MED té l'objectiu de superar alguns dels reptes actuals més importants en el tractament de dades mèdiques mitjançant el desenvolupament d'una plataforma que ofereixi a investigadors, enginyers de dades i professionals un servei de tractament de dades i la possibilitat de compartir-les a tota la comunitat mèdica i científica amb finalitats d'experimentació i modelització.

El passat mes de desembre va tenir lloc la reunió inaugural del projecte a la Universitat UPTEC d'Oporto, a Portugal, a la qual van assistir els representants de les entitats sòcies del projecte. En el cas del CSAPG, van assistir a l'acte el Dr. Alejandro Rodríguez, responsable de l'Àrea de Recerca, i el Dr. Carlos Pérez, enginyer de dades i investigador de l'Àrea de Recerca.
 

Socis del projecte

Els socis del projecte són: Fraunhofer Portugal Research (coordinador), Imperial College of Science Technology and Medicine, Inycom Innovation Technologies, Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, TIGA Bilgi Teknolojileri Anonim Sirketi, Zabala Innovation, Asociación Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Bizkaia, Servicio Vasco de Salud Osakidetza, Time.Lex, Universidade do Porto, Nova ID FCT - Associacao Para a Inovacao e Desenvolvimento da Fct, Ibermatica, Saidot, Utrecht Hospital i University of Zurich.
 

Reptes que el projecte pretén superar


Recol·lecció i tractament de dades de manera repetible, fàcil i fiable

Els recents desenvolupaments en l'àmbit de les tecnologies mèdica, informàtica i de materials (sensors) estan obrint els horitzons de la medicina P4 (predictiva, preventiva, personalitzada i participativa). L'avenç en aquest camp es sustenta en l'execució d'experiments controlats mitjançant el major nombre de dades possibles de manera repetible, fàcil i fiable. D'aquesta manera, la recol·lecció i tractament de dades és un dels puntals del desenvolupament de la medicina del futur.

Dins dels múltiples reptes que suposa aquest projecte, trobem barreres com són el tractament de múltiples fonts de dades, les dificultats de desenvolupar i perfeccionar solucions d'aprenentatge automàtic preparades per al consumidor o la interpretació estandarditzada i interoperable dels diferents formats de les dades.
 

Accedir i fer ús de bases de dades compatibles amb el compliment de les limitacions ètiques i legals

La necessitat de la comunitat científica de poder accedir i reutilitzar bases de dades cada cop més grans, ha de ser compatible amb el compliment de les limitacions ètiques i legals, especialment quan es treballa amb dades de salut personal.

En aquest sentit, és essencial poder intercanviar i gestionar dades entre diferents institucions, i per això el projecte s'alinea amb la Comissió Europea, que està donant suport a la creació d'un Espai Europeu de Dades Sanitàries (EHDS) per promoure aquest intercanvi i donar suport a la investigació garantint que les persones tinguin control sobre les seves pròpies dades personals.
 

Reduir la falta de qualitat i dispersió de les dades sanitàries

Les dades sanitàries sovint estan incompletes i no tenen suficient qualitat. A més, per regla general, les bases de dades es troben disperses per diferents sistemes informàtics d'hospitals, clíniques i governs amb normatives i formats molt diversos. Aquest fets dificulten tot el potencial d'impacte que aquestes dades tindrien amb finalitats d'investigació en el sector sanitari.