El Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya aprova una plurianualitat de 42 milions d’euros pel Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf

| CSAPG

El Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya reunit ahir 20 de desembre de 2022, ha aprovat una plurianualitat de 42 milions d'euros pel Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf (CSAPG), segons el projecte pactat amb el CatSalut sobre la millora de l'atenció al pacient en el territori. Aquest pressupost està destinat a realitzar diverses inversions d'ampliació i reforma dels centres CSAPG entre els anys 2023 i 2027.

Pel que fa a les reformes estructurals, en primer lloc s'invertirà en la creació d'un nou edifici a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès (HCAP), destinat a ubicar el nou Servei de Diàlisi i una àrea destinada a la docència, formació i recerca. Aquesta ampliació serà de 1.700 m2, que se sumaran als 19.000 m2 actuals del centre. Les obres es realitzaran al llarg del 2023 i està previst que tinguin una durada d'entre 12 i 15 mesos. El pressupost total de l'obra i l'equipament s'estima en més de 5.000.000 d'euros. També es reestructurarà l'àrea de consultes externes que inclou els gabinets de cardiologia, el gimnàs de rehabilitació i s'implementarà un nou espai per a l'àrea d'endoscòpies.
 

Pel que fa a l'Hospital Residència Sant Camil (HRSC), està previst ampliar l'àrea d'hospitalització, bloc obstètric, consultes externes i urgències. Així com també es destinarà part del pressupost a les obres de reforma que ja s'estan realitzant al bloc quirúrgic del centre, amb l'objectiu d'ampliar el número de quiròfans que passarà de 3 a 5, l'àrea de reanimació i l'espai de treball dels professionals. A més també es faran inversions per millorar els sistemes de climatització i reforma de la façana, entre altres.
 

Pel que fa a l'Hospital Sant Antoni Abat (HSAA) es reformarà el bloc quirúrgic, on es realitza cirurgia major ambulatòria. També s'invertirà en la remodelació de l'àrea d'urgències, per reformar-ne la distribució interior amb l'objectiu de millorar els fluxos, l'organització i l'atenció. En el pla establert també es contempla la reforma de totes les unitats de l'àrea sociosanitària de l'HSAA per millorar el confort del pacient.
 

Tal com manifesta del Sr. Jordi Cuyàs, president del CSAPG, "aquestes inversions ens posicionen en el futur, per tirar endavant un projecte de millora de l'atenció a la nostra població amb un increment de la cartera de serveis".