Dia Europeu per a l’ús prudent dels antibiòtics: Més no és millor!

| CSAPG

Avui divendres 18 de novembre ens adherim a la celebració del Dia Europeu per a l'ús prudent dels antibiòtics. La campanya d'enguany porta el lema "Aturem la pandèmia silenciosa de les resistències antimicrobacterianes: Més NO és millor!", i té l'objectiu de conscienciar a la població de què l'ús inapropiat o innecessari d'antibiòtics és el principal factor de risc pel desenvolupament de microorganismes multirresistents. Aquesta jornada està promoguda pel Grup d'Infecció Nosocomial i PROA de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica.
 

Dades

Segons les tendències establertes, la multirresistència antimicrobiana serà la primera causa de mortalitat mundial l'any 2050, ocasionant 10 milions de morts anuals (més que el càncer o la diabetis). Les dades confirmen que ja al 2019 es van produir 4,95 milions de morts associades als bacteris multirresistents i 1,27 milions directament relacionades.

Entre els països occidentals, Espanya té una de les taxes més elevades d'ús d'antibiòtics i de resistència als mateixos. S'estima que la prescripció de tractaments inadequats d'antibiòtics és aproximadament d'un 50%, tant a l'àmbit hospitalari com a l'atenció primària.

A Catalunya, el Programa de Vigilància de les Infeccions Nosocomials als Hospitals de Catalunya (VINCat), realitza la vigilància de microorganismes amb problemes específics de resistència antibiòtica als hospitals i el monitoratge del consum de determinats antibiòtics.
 

Com fomentar l'ús prudent d'antibiòtics?

Des del Departament de Salut es vol recordar que per prevenir el desenvolupament de resistències bacterianes i garantir l'eficàcia dels antibiòtics, cal fer un ús responsable d'aquests fàrmacs i evitar l'automedicació, l'incompliment del tractament prescrit i la prescripció errònia o innecessària.

Les estratègies múltiples combinades poden millorar l'ús prudent dels antibiòtics. Existeixen mesures que afavoreixen millors pràctiques de prescripció d'antibiòtics i  disminució de la resistència. D'entre elles es destaca:

  • Formació continuada de metges i farmacèutics.
  • Aplicació de directrius i polítiques sobre antibiòtics basades en proves científiques.
  • Aplicació de Programes d'optimització d'ús d'antimicrobians (PROA).
  • Vigilància de les dades de resistència i d'ús d'antibiòtics per orientar l'antibioteràpia empírica en els pacients greus.
  • Ús de pautes de profilaxis quirúrgiques amb antibiòtics administrats en el moment adequat i durant el temps òptim.
  • Escurçament o no prolongació de la durada del tractament en algunes indicacions.
  • Obtenció de mostres microbiològiques abans d'instaurar una antibioteràpia empírica, seguida de vigilància dels resultats del cultiu i d'adequació del tractament als resultats.

#mésnoésmillor #inPROA_cat