El Servei de Nefrologia del CSAPG comença a fer el seguiment dels pacients de l'Alt Penedès i el Garraf que han estat sotmesos a un trasplantament renal

| CSAPG

El Servei de Nefrologia del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès-Garraf ha començat a fer el seguiment de pacients que han estat sotmesos a un trasplantament renal.

Els trasplantaments de ronyó de la regió sanitària metropolitana sud es porten a terme a l'Hospital de Bellvitge, ja que es tracta d'una operació complexa que només es realitza en hospitals de tercer nivell. Fins el moment, el seguiment posterior dels pacients de l'Alt Penedès i el Garraf que se sotmetien a aquesta intervenció es feia a Bellvitge, però ara, un cop han passat dos anys del trasplantament, les consultes es realitzen a l'Hospital Residència Sant Camil (un dels tres centres on està ubicat el Servei de Nefrologia del CSAPG). No només es controlen els pacients que han rebut el ronyó, sinó que, en el cas dels donants renals de viu (els que es fan entre familiars o coneguts compatibles), també s'assumeix el seguiment de la persona donant.

Inicialment els pacients que havien rebut un trasplantament renal es derivaven a hospitals de tercer nivell i es controlaven sempre allà. Ara, ha canviat la visió global, i s'han posat mesures per aproximar els malalts al seu centre de referència a nivell territorial, oferint-los així una major qualitat de vida. Es tracta de pacients que han de visitar-se de forma molt freqüent (una vegada cada  dos o tres mesos).

A més, aquest canvi porta un altre benefici, i és que un cop han rebut el trasplantament, els pacients tornen a visitar-se amb el seu metge de referència que els ha controlat durant tot el temps que han fet diàlisi a l'Hospital Sant Antoni Abat.

Les persones referents d'aquesta nova consulta son la Dra. Sara Outon, que fa el seguiment dels pacients trasplantats i la Dra. Itziar Navarro, que realitza el control dels donants de viu.

Reunions paròdiques amb l'Hospital de Bellvitge

L'equip encarregat de la consulta participa en les reunions periòdiques que organitza l'Hospital de Bellvitge amb tots els referents de l'àrea d'influència de trasplantaments, en la que es comparteix l'actualització de protocols, casos clínics i experiències. Aquest espai serveix per posar en comú  les novetats i establir enllaços entre tots els professionals dedicats al trasplantament renal, amb la finalitat de millorar el control d'aquests pacients.

Altres entrades

 Un total de 50 persones trasplantades renals s'han beneficiat de la posada en marxa d'aquesta nova consulta.