El CSAPG renova l’adhesió a la Taula per la Salut Mental de l’Alt Penedès.

| CSAPG

El Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf ha renovat l'adhesió a la Taula per la Salut Mental de l'Alt Penedès, enguany constituïda per 19 entitats més.

El CSAPG continua sent un dels agents implicats en el treball, identificació i  revisió de les accions i objectius que es plantegen en relació a l'atenció de la salut mental al territori.

Les seves accions van guiades per tres eixos: coneixement i xarxa, educació i sensibilització i promoció de les polítiques.

Els objectius principals de la Taula per la Salut Mental són:

  • Aconseguir la implicació i participació de tots els agents comarcals.
  • Promoure activitats i línies d'intervenció adreçades a la prevenció i millora contínua de l'atenció a les persones amb transtorns mentals.
  • Enfortir i potenciar el treball en xarxa i transversal, coordinant tots els agents implicats en salut mental del territori.

La Taula es va formar oficialment l'any 2015. Durant aquests set anys s'han estat treballant en diferents objectius enfocats en la millora de l'atenció sanitària, la inserció laboral, la inclusió comunitària i la sensibilització en contra de l'estigma de les persones amb diagnòstic de salut mental.