Incorporem dos nous ecògrafs al Servei de Ginecologia i Obstetrícia del CSAPG

| CSAPG

Aquest mes d'octubre el Servei de Ginecologia i Obstetrícia del CSAPG incorpora dos nous ecògrafs (un a l'Hospital Residència Sant Camil i l'altre a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès), que permetran realitzar ecografies ginecològiques i obstètriques en alta definició.

Una de les principals característiques dels nous aparells és que tenen una major qualitat d'imatge i millor definició en els estudi Doppler, fet que implica una millora en els estudis d'hemodinàmica fetal. Aquest salt qualitatiu ens permetrà millorar la capacitat diagnòstica en les ecografies ginecològiques i fer ecocardiografies fetals d'alta definició.

Així doncs, l'adquisició d'aquests aparells ens dona la possibilitat d'augmentar la cartera de serveis dels centres del CSAPG, evitant derivacions de les nostres pacients a hospitals de referència (Bellvitge o Sant Joan de Déu), podent ser ateses als nostres hospitals.

L'equip de Ginecologia i Obstetrícia ha treballat conjuntament amb el Departament de Compres per poder adquirir aquests ecògrafs. Des del CSAPG continuem treballant en diversos processos de compra d'equipaments vitals per al funcionament dels nostres serveis, amb l'objectiu de poder estandarditzar al màxim els equipaments assistencials del CSAPG i cobrir les necessitats dels diferents serveis.