Llistat provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de 5 llocs de treball d'Infermer/a amb especialitat Obstètrico-Ginecològica

| Treballa amb nosaltres

Publiquem el llistat provisional d'admesos i exclosos de la convocatòria de concurs de mèrits per a la provisió de 5 llocs de treball d'Infermer/a amb especialitat Obstètrico-Ginecològica.

Els candidats/es exclosos/es disposaran de 10 dies hàbils, comptats a partir del dia següent a la data de publicació de l'esmentada llista, per a l'esmena i presentació de possibles al·legacions. La manca d'esmena dins el termini i en la forma escaient donarà lloc a l'exclusió definitiva de l'aspirant.

Caldrà fer arribar les al·legacions per correu electrònic a convocatories@csapg.cat.